Powtarzanie MATEMATYKI z sem.2

Powtarzanie Matematyki z semestru 2 odbywać się będzie w wymienionych poniżej terminach:

Luty

Marzec Kwiecień Maj

Czerwiec

Data

Godz. Data Godz. Data Godz. Data Godz. Data

Godz.

17.02 13.20-16.45 03.03 08.05-11.25 07.04 13.20-16.45 12.05 08.05-11.25 09.06 08.05-11.25
24.02 08.05-11.25 10.03 13.20-16.45 14.04 08.05-11.25 19.05 08.05-11.25 10.06 08.05-11.25
    17.03 08.05-11.25 21.04 08.05-11.25 26.05 13.20-16.45 16.06 08.05-11.25
    24.03 08.05-11.25 28.04 13.20-16.45     23.06 08.05-11.25
                24.06 08.05-10.35
                30.06 08.05-11.25