POPRAWA Z ASTRONAWIGACJI i NAWIGACJI I

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu astronawigacja dla grup szkolnych 151 NI, 151 NC, 141 NC oraz 131 NC – wtorek (10 października), o godz. 16:30, w sali 117/10.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu nawigacja I dla grupy 161 NC – czwartek (12 października), o godz. 14:00, w sali 117/10.

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu nawigacja I dla grupy 161 N – czwartek (12 października), o godz. 16:30, w sali 117/10.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu nawigacja I dla grup szkolnych 161 N i 161 NC – piątek (13 października), o godz. 10:00, w sali 117/10.