Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w roku akademickim 2019/2020 (3 semestr).