Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w roku akademickim 2018/2019

Podział studentów na grupy w zakresie realizacji zajęć ogólnouczelnianych w roku akademickim 2018/2019 <<tutaj>>