Podział na grupy nowo przyjętych studentów

Podział na grupy na kierunku Nawigacja <<tutaj>>

Podział na grupy na kierunku Informatyka <<tutaj>>