Pisanie pracy dyplomowej

1. Wytyczne dla autorów prac dyplomowych  – autor prof. A. Felski

2. Struktura pracy dyplomowej:

szablon pracy dyplomowej (po pobraniu proszę zmienić rozszerzenie nazwy pliku na .dot),

wzór okładki pracy dyplomowej (dotyczy tylko studentów wojskowych),

– streszczenie pracy dyplomowej (streszczenie należy umieścić na końcu pracy – po spisie literatury),

– wzór zgody dyplomanta na udostępnianie pracy dyplomowej w BG AMW (dotyczy tylko studentów wojskowych).

 

Pozostałe dokumenty związane z wyborem tematu pracy dyplomowej, ewentualną zmianą tematu i/lub promotora oraz wyznaczaniem terminu egzaminu dyplomowego znajdują się w zakładce Do pobrania / Regulamin realizacji prac dyplomowych na WNiUO