Blog

Z dniem dzisiejszym uruchamiamy dla naszych studentów Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta oraz zdalne konsultacje psychologiczne. Tymczasowy Punkt Obsługi Studenta, znajdujący się w budynku nr 300 pom. 102, działać będzie do czasu ustania stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz przywrócenia normalnej pracy uczelni i zajęć dydaktycznych.
TPOS czynne będzie w dniach: poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

Czytaj dalej

Elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzenia ich ważności przez aktualizację danych w układzie elektronicznym oraz umieszczenie w kolejno oznaczonych polach hologramu.

Czytaj dalej

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich WNiUO wydał zarządzenie odnośnie organizacji procesu kształcenia w okresie wstrzymania realizacji zajęć dydaktycznych. Proszę wszystkich o zapoznanie się.

W okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 29 marca 2020 r. zawiesza się kształcenie dla wszystkich studentów. W związku z powyższym informujemy, że w tym okresie przepustki studentów cywilnych zostają zablokowane, tym samym wejście na teren AMW będzie niemożliwe. Aktualne informacje <<tutaj>>

Przedmioty ogólnouczelniane 2019/2020_podział na grupy semestr letni

Czytaj dalej

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20 Rektora – Komendanta z dnia 26 listopada 2019 przedstawiamy listę uprawnionych absolwentów do umorzenia kredytu.

Czytaj dalej

Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego był głównym organizatorem Dnia Otwartego Akademii Marynarki Wojennej, który odbył się 28 listopada 2019 r. Odwiedziło nas tego dnia w sumie ok. 580 uczniów ze szkół średnich Trójmiasta i nie tylko. Wszystkim dziękujemy i zapraszamy na studia do AMW. >> galeria zdjęć na stronie fb WNiUO <<

Pan mgr inż. Mariusz SPECHT, pracownik Katedry Transportu i Logistyki Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, po pomyślnym zdaniu wymaganych egzaminów i równie pomyślnej publicznej obronie rozprawy doktorskiej na temat „WYZNACZANIE PRZEBIEGU LINII PODSTAWOWEJ MORZA TERYTORIALNEGO Z ZASTOSOWANIEM BEZZAŁOGOWEJ JEDNOSTKI PŁYWAJĄCEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH AKWENÓW MORSKICH RP”, otrzymał, w dniu 25 września 2019 r., stopień naukowy doktora nauk technicznych. Serdeczne gratulacje! >> galeria zdjęć <<

w związku z utworzeniem grupy powtarzającej przedmiot Matematyka z sem. 1 informujemy, że zajęcia odbywać się będą w soboty – 16.11, 23.11, 30.11, 07.12, 14.12 w sali 111/10 w godzinach 08.05 – 11.25.

20/50