WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Opłaty

KONTO BANKOWE

Akademia Marynarki Wojennej

ING Bank Śląski S.A.

65 1050 1764 1000 0022 7313 3260

 


 

Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2016/2017 określona została w Zarządzeniu Nr 11/2017 Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej z dnia 12.07.2017 r.