Opłaty

KONTO BANKOWE

Akademia Marynarki Wojennej

ING Bank Śląski S.A.

65 1050 1764 1000 0022 7313 3260


Wysokość opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia, opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów dotyczących przebiegu i ukończenia studiów w roku akademickim 2018/2019 określona została w Zarządzeniu Nr 12/2018 Rektora-Komendanta AMW z dn. 06.07.2018 r.

Przewiń do góry