Odbiór decyzji w sprawie stypendium

Zapraszamy do Dziekanatu po odbiór decyzji stypendialnych (stypendium Rektora, stypendia socjalne).