WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Władze wydziału

DZIEKAN

 

KMDR DR HAB. INŻ. WALDEMAR MIRONIUK

PRODZIEKANI

KMDR POR. DR INŻ. PIOTR BEKIER – DS. KSZTAŁCENIA i STUDENCKICH

KMDR POR. DR HAB. INŻ. ANDRZEJ ŻAK – DS. NAUKI