WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Galeria

INFORMATYKA

 

LABORATORIUM TECHNOLOGII SIECIOWYCH

LABORATORIUM SYSTEMÓW OPERACYJNYCH

 LABORATORIUM PODSTAW INFORMATYKI

LABORATORIUM PROJEKTOWO – PROGRAMOWE