WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Nawigacja – Program Kształcenia

Grupa 131 NC

Program kształcenia na studiach I stopnia

Grupy 141 NC, 151 NC, 161 NC

Program kształcenia na studiach I stopnia