Charakterystyka studiów

Kierunek: nawigacja

Specjalność (do wyboru na V semestrze):

 1. Hydrografia i systemy informacji przestrzennej.
 2. Nawigacyjna obsługa sektora offshore.
 3. Eksploatacja statku handlowego.

Forma: studia stacjonarne

Poziom: studia I stopnia

Poziom wg. Konwencji STCW 78/95: zarządzania

Profil: praktyczny

Liczba semestrów: 8

Liczba punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów: 240

Tytuł zawodowy absolwenta: inżynier

Łączna liczba godzin zajęć: 5353, w tym:

 1. kontaktowych: 2889,w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 2381
  2. z przedmiotów wybieralnych: 508
 2. niekontaktowych: 2464,w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 1945
  2. z przedmiotów wybieralnych: 518
 3. praktyka zawodowa: 6 m-cy

Łączna liczba punktów ECTS: 241, w tym:

 1. z godzin kontaktowych (w tym praktyka zawodowa): 141,3, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 90,4
  2. z przedmiotów wybieralnych: 50,9
 2. z godzin niekontaktowych: 99,7, w tym:
  1. z przedmiotów obowiązkowych: 78,6
  2. z przedmiotów wybieralnych: 21,1

Liczba punktów ECTS z przedmiotów humanistycznych i społecznych: 5