Nawigacja – charakterystyka studiów I stopnia

Studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek: nawigacja

Specjalność: eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Profil: praktyczny

 

Studia cywilne

Kierunek: nawigacja

Specjalność (do wyboru po IV semestrze studiów):

– hydrografia i systemy informacji przestrzennej,

– nawigacyjna obsługa sektora offshore,

– eksploatacja statku handlowego.

Profil: praktyczny

 

Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych trwają siedem semestrów; natomiast dla studentów cywilnych trwają osiem semestrów. W obydwu przypadkach jest to 14 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze.

Studia pierwszego stopnia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych, w połączeniu ze studiami drugiego stopnia umożliwiają nabycie wiedzy teoretycznej na poziomie zarządzania – jest to tzw. program rozszerzony – zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy. W przypadku studentów cywilnych całość programu rozszerzonego realizowana jest już na studiach pierwszego stopnia.

W przypadku studiów cywilnych, na VII semestrze studiów studenci kierowani są na indywidualne praktyki morskie na statki handlowe.

W trakcie ostatniego semestru studiów studenci przygotowują pracę inżynierską. Egzamin dyplomowy odbywa się po zakończeniu ostatniego semestru studiów. Zdanie egzaminu i uzyskanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu wymaganych dokumentów w Urzędzie Morskim studenci uzyskują dyplom oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie operacyjnym.

Przewiń do góry