Nawigacja – Charakterystyka II stopnia

Studia dla kandydatów na żołnierzy zawodowych

Kierunek: nawigacja

Specjalność: nawigacja morska

Profil: praktyczny

Studia cywilne

Kierunek: nawigacja

Specjalność: nawigacja morska

Profil: ogólnoakademicki

Czas trwania studiów wynosi trzy semestry, po 14 tygodni zajęć dydaktycznych w semestrze.

Studia II stopnia dostarczają absolwentowi wiedzę teoretyczną na poziomie zarządzania, zgodnie z wymaganiami Konwencji STCW 78/95, opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2005 r. w sprawie programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w zakresie kwalifikacji zawodowych marynarzy.

Po odbyciu wymaganej przepisami praktyki pływania i złożeniu wymaganych dokumentów w Urzędzie Morskim studenci uzyskują dyplom oficera Polskiej Marynarki Handlowej na poziomie zarządzania. Po zakończeniu studiów drugiego stopnia studenci wojskowi uzyskują patent oficera Marynarki Wojennej.

Przewiń do góry