LEPSZY START II

Rusza nowy projekt!!!

„Lepszy Start II” –  szkolenia warte kilka tysięcy są BEZPŁATNE, to Ty dostaniesz STYPENDIUM

Musisz poświecić jedynie swój czas i energię !!

 

Oferta dla absolwenta. Bezpłatne szkolenie zawodowe finansowane ze środków Unii Europejskiej na:

– ratownika wodnego wraz z kursem nurka (PADI).

– sternika motorowodnego (PZMiNW).

– kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

Do tego płatne praktyki przez 3 miesiące i zatrudnienie na min. 3 kolejne miesiące.

 

Zdobądź poszukiwany zawód na rynku pracy – podejmij wyzwanie! Zapłacimy za Twój czas nauki na kursie!

Warunki udziału:

• Wiek poniżej 30 lat.

• Status osoby biernej zawodowo, nie kształcącej się, nie szkolącej, nie zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy i nie widniejącej w innych podobnych rejestrach/absolwenta.

• Dobra umiejętność pływania (np. karta pływacka).

• Brak przeciwskazań do wykonywania zawodu ratownika wodnego.

• Motywacja do szkolenia i pracy.

 

Rekrutacja w Akademickim Biurze Karier Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.
Kurs realizowany będzie w Gdyni a staż i pierwsze zatrudnienie w Trójmieście i jego okolicach.
Termin rekrutacji elektronicznej: 22 maj – 15 lipca 2017 r.
Liczba miejsc ograniczona do 15 – liczy się kolejność zgłoszeń oraz wyniki na teście wstępnym z pływania na pływalni.

Więcej informacji na www.abk.amw.gdynia.pl zakładka aktualności.