KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI

Uwaga studenci!

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony studentów, Katedra Matematyki i Fizyki AMW organizuje kurs przygotowawczy z matematyki. Kurs dedykowany jest głównie studentom przyjętym na I rok studiów, ale także dla wszystkich, którzy są zainteresowani podniesieniem swoich umiejętności z zakresu matematyki. Kurs uwzględnia wymagania programowe z matematyki obowiązujące na wyższych uczelniach. Głównym celem kursu jest wyrównanie różnic programowych, powtórzenie, rozszerzenie i utrwalenie wiedzy z matematyki. Więcej informacji >>> tutaj <<<