WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Kontakt

tel.: 261 262 561 – dyżury informacyjne w dni robocze od 14.05 do 18.07.2018 r., w godz. 900 – 1500

e-mail: rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl