KONKURS

Mając na względzie konieczność utrzymania najwyższych standardów szkolenia absolwentów akademii morskich jak również wyrażając dążenie do nieustannego rozwoju ich cech osobowościowych, Polski Związek Zarządców Statków ustanowił „Nagrodę Polskiego Związku Zarządców Statków dla Najlepszego Absolwenta Akademii Morskiej” we współpracy z – Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni – Akademią Morską w Gdyni – Akademią Morską w Szczecinie. Konkurs jest otwarty dla Absolwentów kierunków morskich:

1) Wydziału Mechanicznego;

2) Wydziału Nawigacyjnego;

3) Wydziału Elektrycznego

bądź odpowiedników w/w wydziałów wspomnianych uprzednio Akademii, którzy ukończyli studia w obecnym roku bądź ukończyli studia w roku poprzedzającym Konkurs, lecz po terminie składania aplikacji do poprzedniej edycji Konkursu.

Regulamin konkursu

Więcej informacji na www.pzzs.pl