Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w obszarze nauk technicznych

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku ogłasza dla absolwentów uczelni Wybrzeża Gdańskiego Konkurs na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterskie i Inżynierskie w Obszarze Nauk Technicznych. Konkurs odbywać się będzie co roku i będzie obejmował prace dyplomowe wykonane w roku akademickim kończącym się 30 września tego roku, w którym składany jest wniosek o nagrodę.

Wnioski o nagrody za prace inżynierskie i magisterskie wykonane w roku akademickim 2017/18 należy składać do dnia 15.10.2018 roku w sekretariacie Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w pokoju 103. Nagrody zostaną wręczone na posiedzeniu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku w listopadzie 2018 roku.

>> więcej informacji <<