Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Studenci!

Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego ogłasza konkurs na najlepszą pracę dyplomową dla studentów studiów I i II stopnia. Konkurs dotyczy prac dyplomowych związanych tematycznie z różnymi aspektami i płaszczyznami bezpieczeństwa państwa, w tym również z szeroko pojętym aspektem transportu morskiego (nawigacji morskiej).

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.