Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową

Szanowni Studenci!

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Gdańsku ogłasza kolejną edycję Konkursu na Najlepsze Prace Dyplomowe Magisterskie i Inżynierskie w Obszarze Nauk Technicznych. Konkurs dotyczy prac dyplomowych wykonanych w roku akademickim kończącym się 30 września tego roku, w którym składany jest wniosek o nagrodę.

W grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie prac dyplomowych magisterskich przewiduje się przyznanie nagrody I stopnia i nagrody II stopnia. Nagroda I stopnia w grupie prac magisterskich wynosi 3 000 zł, a II stopnia 1 500 zł. W grupie prac Inżynierskich nagroda I stopnia wynosi 2 000 zł, zaś II stopnia 1000 zł.

Nagradzane są prace o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej dotyczące zarówno realizacji procesów, jak I nowych rozwiązań aparaturowych.

Wnioski o nagrody za prace inżynierskie I magisterskie wykonane w roku akademickim 2018/19 należy składać do dnia 15.10.2019 roku w biurze Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w pok. 101.