WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Komunikaty WKW – 2017

KOMUNIKAT NR 21 – informacja o wyborach uzupełniających do Rady WNiUO