Komunikaty WKW – 2016

KOMUNIKAT NR 1 – wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów AMW spośród samodzielnych pracowników nauki (1)

KOMUNIKAT NR 2 – wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów AMW spośród samodzielnych pracowników nauki (2)

KOMUNIKAT NR 3 – wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów AMW spośród samodzielnych pracowników nauki (3)

KOMUNIKAT NR 4 – wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród samodzielnych pracowników nauki

KOMUNIKAT NR 5 – informacja o wyborach członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród nauczycieli akademickich

KOMUNIKAT NR 6 – informacja o wyborach członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT NR 7 – wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród nauczycieli akademickich

KOMUNIKAT NR 8 – wyniki wyborów członków Kolegium Elektorów WNiUO spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT NR 9 – informacja o spotkaniu przedwyborczym z kandydatem na funkcję Dziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 10 – informacja o wyborach na funkcję Dziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 11 – wyniki wyborów na funkcję Dziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 12 – spotkanie przedwyborcze z kandydatem na prodziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 13 – informacja o wyborach na funkcję Prodziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 14 – informacja o wyborach do Rady WNiUO oraz do składu Senatu AMW samodzielnych pracowników nauki

KOMUNIKAT NR 15 – informacja o wyborach do Rady WNiUO spośród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

KOMUNIKAT NR 16 – informacja o wyborach do Rady WNiUO spośród PNNA

KOMUNIKAT NR 17 – skład Rady WNiUO na dzień 30.09.2016 r.

KOMUNIKAT NR 18 – informacja o wyborach uzupełniających do Rady WNiUO sposród samodzielnych pracowników nauki

KOMUNIKAT NR 19 – skład Rady WNiUO na dzień 15.12.2016 r.

KOMUNIKAT NR 20 – informacja o wyborach uzupełniających do składu Senatu AMW spośród samodzielnych pracowników nauki