Karty przedmiotów

Moduł ogólny
Jezyk_angielski
Angielski_zawodowy
Etyka_dzialania
Wychowanie_fizyczne
Podstawy_przedsiebiorczości
Ochrona_wlasnosci_intelektualnej
Podstawy_prawa
Podstawy_ekonomii
Postawy_organizacji_i_zarządzania

Moduł matematyczny
Matematyka_I
Matematyka_II
Matematyka_III
Metody_probabilistyczne

Moduł fizyczno-elektroniczny
Fizyka_I
Fizyka_II
Uklady_cyfrowe
Podstawy_elektrotechniki

Moduł informatyki ogólnej
Problemy spoleczne i zawodowe informatyki
Podstawy informatyki
Grafika człowiek-komputer
Zarządzanie projektami informatycznymi

Moduł inżynierii komputerowej i sieci
Architektura systemów komputerowych
Laboratorium architektury systemów komputerowych
Systemy wbudowane
Sieci bezprzewodowe
Sieci komputerowe
Laboratorium sieci komputerowych

Moduł programowania
Języki_programowania
Labolatorium z jezyków programowania
Podstawy_programowania
Laboratorium podstaw programowania
Metodologia programowania
Algorytmy i złożoności
Inżynieria oprogramowania
Laboratorium inzynierii oprogramowania

Moduł systemów informatycznych
Systemy operacyjne I
Systemy operacyjne II
Bazy danych
Laboratorium bazy danych
Sztuczna inteligencja
Bezpieczeństwo systemów informatycznych

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Informatyczne systemy decyzyjne
Przetwarzanie obrazów
Systemy wspomagania decyzji
Zaawansowane techniki sztucznej inteligencji
Transmisja danych
Podstawy automatyki
Symulacje komputerowe
Czujniki pomiarowe i sensory
Teoria gier i gry decyzyjne

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Technologie internetowe
Projektowanie serwisów WWW
Zarządzanie platformą e-learningową
Administrowanie sieciami komputerowymi
Projektowanie i infrastruktura sieci komputerowych
Programowanie równoległe i rozproszone
Systemy zarządzania treścią portali (CMS)
Aplikacje internetowe i mobilne
Zaawansowane aplikacje WWW

MODUŁ SPECJALNOŚCIOWY: Informatyzacja organizacji
Zintegrowane systemy zarządzania I i II
Wdrążanie systemów ERP
Symulacje komputerowe
Wizualizacja i przetwarzanie danych
Rachunkowość komputerowa
Informatyczne_narzędzia_pracy_grupowej
Handel_elektroniczny

REALIZACJA PROJEKTU ZESPOŁOWEGO, SEMINARIUM
Zespołowe przedsięwzięcie inżynierskie
Seminarium dyplomowe
PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI i egzamin dyplomowy
Praktyki