Język angielski u Pana mgr. A.Lasoty

Zajęcia języka angielskiego prowadzone przez mgr Andrzeja Lasoty dla grupy studentów informatyki 185 IC grupa D zostają przełożone z dnia 23 X na 30 X