WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Informatyka

SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ

UWAGA!
Podział studentów do grup językowych znajduje się na stronie Studium Języków Obcych w zakładce „Informacje dla studentów” >>> TUTAJ <<<

 

1. STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

I ROK

Podział studentów do grup laboratoryjnych

Rozkłady zajęć:

zmiana godzin w 175ic C1 – opr, 175ic C2- zmiana opr (17.11)

zmiana godzin w 175ic B2 – eet, 175ic C2- zmiana eet (lab.)

w grupach A2 i B2 zmiana lab. z podstawy elektroniki (26.10)

 

175 IC_A1

175IC_A2

175IC_B1

175IC_B2

175IC_C1

175IC_C2

II ROK

Rozkłady zajęć:

Podział studentów do grup laboratoryjnych

Grupa 165IC

 

zmiana godzin w przedmiocie Mad, w grupie  B zmiana lab. z eta

165IC_A1

165IC_A2

165IC_B

III ROK

Rozkłady zajęć: 155 IC_B – zmiana nzi – lab., zmiana godzin języka angielskiego

155IC_A zmiana sali w przedmiocie had
155IC_A

155IC_B

IV ROK

Rozkłady zajęć:

145IC