WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Informatyka

SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ

 

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

uwaga: grupa 185 IC  aktualizacja planów 22.10.2018 r.

I ROK

185 IC_A1

185IC_A2

185IC_B1

185IC_B2

185IC_C1

185IC_C2

uwaga: grupa 175 IC  aktualizacja planów 22.10.2018 r.

II ROK

175IC_A1

175IC_A2

175IC_B1

175IC_B2

III ROK

uwaga: aktualizacja przedmiotu Owb.

165IC_A1

165IC_B1

165IC_B2

IV ROK

155IC_A

155IC_B