WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Informatyka

SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ

 

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

I ROK

175 IC_A1

175IC_A2

175IC_B1

175IC_B2

175IC_C1

175IC_C2

II ROK

165IC_A1

165IC_A2

165IC_B

III ROK

155IC_A

155IC_B