WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Informatyka

SEMESTR LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2018/2019

ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

I ROK

185 IC_A1

185IC_A2

185IC_B1

185IC_B2

185IC_C

II ROK

175IC_A1

175IC_A2

175IC_B

III ROK – aktualizacja 12.02

165IC_A

165IC_B1

165IC_B2