Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Struktura Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okretowego

KOMENDA WNiUO

Dziekan

            kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

Prodziekan ds. nauki 

            kmdr dr hab. inż. Andrzej ŻAK, prof. AMW

Prodziekan ds. kształcenia i studenckich 

            kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER

 

INSTYTUT NAWIGACJI I HYDROGRAFII MORSKIEJ

Dyrektor

     kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ, prof. AMW

 

     Zakład Nawigacji

     Kierownik

            vacat

     Zakład Urządzeń Nawigacyjnych

     Kierownik

             kmdr dr hab. inż Krzysztof NAUS, prof. AMW

     Zakład Hydrografii

     Kierownik

             dr inż. Kajetan ĆWIKLIK

     Pracownia Systemów Nawigacyjnych

     Kierownik

            kmdr por. mgr inż. Paweł PAWŁOWSKI

 

INSTYTUT UZBROJENIA OKRĘTOWEGO
i INFORMATYKI

Dyrektor

     kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

 

     Zakład Informatyki

     Kierownik

            dr inż. Patrycja TROJCZAK-GOLONKA

            Laboratorium Robotów Mobilnych

            Laboratorium Sieci Komputerowych

            Laboratorium Przetwarzania i Analizy danych

     Zakład Uzbrojenia Okrętowego

     Kierownik

            kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI

            Laboratorium Broni Podwodnej

            Laboratorium Broni Rakietowej i Artylerii

            Centrum Pływania Podwodnego

     Pracownia Łączności Morskiej i Radiolokacji

     Kierownik

            kmdr por. mgr inż. Artur SZCZEPAŃSKI

 

KATEDRA EKSPLOATACJI JEDNOSTKI

PŁYWAJĄCEJ

p.o. Kierownika Katedry

              kmdr por. mgr inż. Jacek BARANOWSKI

 

KATEDRA HYDROAKUSTYKI

p.o. Kierownika Katedry

              mgr inż. Krystian BUSZMAN