Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Kadra

Kierownictwo katedry

 

 cz.p.o. kmdr por. mgr inż. Jacek BARANOWSKI

 

Profesorowie

 

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:
1. prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda

 

PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI:
2. dr hab. inż. kpt. ż.w. Marek Szymoński- prof. AMW
3. dr inż. kpt. ż.w. Andrzej Królikowski - prof. AMW

 

Zespół pracowników naukowo-dydaktycznych

 

ADIUNKCI:
 dr inż. Arkadiusz Panasiuk

 

STARSI WYKŁADOWCY:
kmdr por. mgr inż. Jacek Baranowski
mgr inż. kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski

 

Zespół pracowników naukowo-badawczych i technicznych


KIEROWNIK ZESPOŁU:

 

kmdr dr hab. inż. Waldemar Mironiuk

 

PODOFICER SPECJALISTA:

mł. chor. Krystian Pobłocki