Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Kadra

Kierownictwo Katedry

cz. p.o. mgr inż. Krystian Buszman

 

PROFESOROWIE

 

PROFESOROWIE ZWYCZAJNI:

 prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka

 

Zespół pracowników naukowo-badawczych

 

STARSI SPECJALIŚCI:

dr inż. Jerzy Dobrzeniecki
mgr inż. Andrzej Mekiecz

 

INŻYNIEROWIE:
mgr inż. Krystian Buszman
mgr inż. Rafał Jóźwiak
mgr inż. Wojciech Szymczak

Szymon Kula

 

PERSONEL TECHNICZNY:

Irena Naglewicz

Marek Krzyżanowski

Ewa Sierakowska