Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

wybory 2016 - Uchwały WKW

UCHWAŁA NR 18/15/16

UCHWAŁA NR 1- Wybór Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza WKW

UCHWAŁA NR 2- Skład Kolegium Elektorów, Kalendarz Wyborczy 

UCHWAŁA NR 3- Ogłoszenie wyników wyborów członków Kolegium Elektorów Akademii spośród samodzielnych pracowników nauki z WNiUO

UCHWAŁA NR 4- Ogłoszenie wyników wyborów członków Kolegium Elektorów WNiUO na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 5- Zamknięcie i ogłoszenie listy kandydatów na funkcję Dziekana WNiUO na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 6- Ogłoszenie wyników wyborów na funkcję Dziekana WNiUO na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 7- Zamknięcie i ogłoszenie listy kandydatów na funkcję prodziekana WNiUO na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 8 - Ogłoszenie wyników wyborów Prodziekanów WNiUO

UCHWAŁA NR 9 - Ogłoszenie wyników wyborów do Rady WNiUO na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 10 - Ogłoszenie wyników wyborów do Senatu z prof. na kadencję 2016-2020

UCHWAŁA NR 11 - Ogłoszenie wyników wyborów uzupełniających do Rady WNiUO spośród profesorów