Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

WYBORY 2016 - Komunikaty

KOMUNIKAT NR 1 - Wyniki wyborów Kolegium Elektorów AMW spośród prof. i dr hab.(1)

KOMUNIKAT NR 2 - Wyniki wyborów Kolegium Elektorów AMW spośród prof. i dr hab.(2)

KOMUNIKAT NR 3 - Wyniki wyborów Kolegium Elektorów AMW spośród prof. i dr hab.(3)

KOMUNIKAT NR 4 - Wyniki wyborów Kolegium Elektorów WNiUO spośród prof. i dr     hab.(3)

KOMUNIKAT NR 5 - Informacja o wyborach członków Kolegium Elektorów WNiUO       spośród NA

KOMUNIKAT NR 6 - Informacja o wyborach członków Kolegium Elektorów WNiUO       spośród PNNA

KOMUNIKAT NR 7 - Wyniki wyborów Kolegium Elektorw WNiUO spośród NA

KOMUNIKAT NR 8 - Wyniki wyborów Kolegium Elektorw WNiUO spośród PNNA

KOMUNIKAT NR 9 - Informacja o spotkaniu przedwyborczym z kandydatem na         Dziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 10 - Informacja o wyborach na funkcję Dziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 11 - Wyniki wyborów na funkcję Dziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 12 - Spotkanie przedwyborcze z kandydatem na prodziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 13 - Informacja o wyborach na funkcję Prodziekana WNiUO

KOMUNIKAT NR 14 - Informacja o wyborach do Rady WNiUO i składu Senatu AMW spośród profesorów

KOMUNIKAT NR 15 - Informacja o wyborach do Rady WNiUO spośród NA

KOMUNIKAT NR 16 - Informacja o wyborach do Rady WNiUO spośród PNNA

KOMUNIKAT NR 17 - Skład Rady WNiUO

KOMUNIKAT NR 18 - Informacja o wyborach uzupełniających do Rady WNiUO sposród profesorów

KOMUNIKAT NR 19 - Skład Rady WNiUO na dzień 15.12.2016r.

KOMUNIKAT NR 20Informacja o wyborach uzupełniających do składu Senatu AMW spośród profesorów