Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Galeria

INFORMATYKA

 

 

LABOLATORIUM TECHNOLOGII SIECIOWYCH

s1  s3

s5  s7

s8  

s11  s12

s14  s15

LABORATORIUM SYSTEMÓW OPERACYJNYCH
so1  so2

 so3  so4

 LABOLATORIUM PODSTAW INFORMATYKI

pi1  pi2

pi3  pi4

 pi5

LABOLATORIUM PROJEKTOWO - PROGRAMOWE

b1  b5

b6  b7