Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wykaz samodzielnych pracowników naukowych

Wykaz samodzielnych pracowników naukowych według dyscyplin naukowych:

 

  Nauki Techniczne:
 

  Geodezja i Kartografia:
    1. prof. dr kpt. ż.w. Daniel Duda, prof. zw.
    2. prof. dr hab. inż. Andrzej Felski, prof. zw.
    3. dr hab. inż. Stanisław Kołaczyński, prof. AMW
    4. dr hab inż. Artur Makar, prof. AMW
    5. dr hab. inż. kpt. ż.w. Marek Szymoński, prof. AMW
    6. dr hab. Adam Wolski, prof. AMW
    7. dr hab. inż. Elżbieta Welker, prof. AMW
    8. dr hab. inż. Krzysztof Naus
    9. dr hab. inż. Mariusz Wąż

  Budowa i eksploatacja maszyn:
    1. dr hab. inż. Ignacy Gloza, prof. AMW

  Informatyka:
    1. prof. dr hab. inż. Antoni Drapella, prof. zw.
    2. dr hab. inż. Wojciech Jędruch, prof. AMW
    3. dr hab. inż. Tomasz Praczyk, prof. AMW

  Automatyka i robotyka:
    1. dr hab. inż. Andrzej Żak

  Mechanika:
    1. prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, prof. zw.

  Nauki Wojskowe:
    1. dr hab. inż. Jan W. Kobierski, prof. AMW