Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wszczęte przewody doktorskie

Doktorant

Temat przewodu doktorskiego

Promotor

NITNER 
Henryk

Model krajowego morskiego systemu informacji przestrzennej.

dr hab. inż 
Krzysztof Czaplewski,
prof. AMW

NARLOCH

Arkadiusz

recenzja - prof. H. Kowalski

recenzja-prof. A.Banachowicz

streszczenie doktoratu

Optymalna konfiguracja terrestrycznej struktury nawigacyjnej w funkcji wymaganej dokładności pozycji

dr hab. inż. Stanisław Kołaczyński,prof. AMW

KOZACZKA Sławomir

Badanie powierzchni oraz struktury dna Zatoki Gdańskiej metodami akustycznymi dla potrzeb hydrografii.

dr hab. inż.
Grażyna Grelowska,prof. AMW

ŚWIERCZYŃSKI 
Sławomir


Zastosowanie metod odpornej M-estymacji do wyznaczania położenia echa radarowego jednostki pływającej w systemach nadzoru ruchu statków

dr hab. inż.
Krzysztof Czaplewski,
prof. AMW

ZWOLAN
Piotr

Metoda oceny modeli symulacyjnych jednostek pływających na akwenach nieograniczonych.

dr hab. inż 
Krzysztof Czaplewski,
prof. AMW

GRZĄDZIEL

Artur

Wpływ sektora kątowego promieniowania echosondy wielowiązkowej na dokładność sondażu

prof. dr hab. inż. Andrzej Felski

SKÓRA

Marcin

Optymalizacja planowania kampanii GNSS dla pomiarów dynamicznych obiektów liniowych

prof. dr hab. inż. Cezary Specht

BODNAR

Tadeusz

Metoda określania kątów przechylenia i przegłębienia okrętu na podstawie informacji pozyskiwanej z systemu wizyjnego

kmdr dr hab. inż. Tomasz Praczyk, prof. AMW

BUSZMAN Krystian

Metoda parametryzacji sygnałów badanych pól fizycznych dla potrzeb identyfikacji jednostek pływających

kmdr dr hab. inż. Ignacy Gloza, prof. AMW