Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Skład rady wydziału

SKŁAD RADY WYDZIAŁU KADENCJA

2016 – 2020

Dziekan i prodziekani:

1. kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK – Przewodniczący Rady Wydziału

2. kmdr por. dr hab. inż. Andrzej ŻAK – Prodziekan d/s nauki

3. kmdr por. dr inż. Piotr BEKIER – Prodziekan d/s kształcenia i studenckich

Przedstawiciele samodzielnych pracowników naukowych:

1. prof. dr hab. inż. Antoni DRAPELLA

2. prof. dr hab. inż. Andrzej FELSKI – Dyrektor INiHM

3. dr hab. Adam WOLSKI, prof. AMW

4. dr hab. inż. Wojciech JĘDRUCH, prof. AMW

5. dr hab. inż. Stanisław KOŁACZYŃSKI, prof. AMW

6. dr hab. inż. Jan Wacław KOBIERSKI, prof. AMW

7. dr ha. inż. Elżbieta WELKER, prof. AMW

8. kmdr dr hab. inż. Ignacy GLOZA, prof. AMW

9. dr hab. inż. Artur MAKAR, prof. AMW

10. kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof. AMW

11. kmdr por. dr hab. inż. Krzysztof NAUS

12. kmdr por. dr hab. inż. Mariusz WĄŻ

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących samodzielnymi pracownikami nauki:

1. dr inż. Patrycja TROJCZAK-GOLONKA

2. dr inż. Artur ZACNIEWSKI

3. dr Janusz GRABAS

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1. st. chor. szt. Grzegorz KREMER

2. mł. chor. mar. Krystian POBŁOCKI

Przedstawiciele studentów:

1. Patryk BABIŃSKI

2. Dariusz DZIWISZ

3. pchor. Katarzyna ŁOSICKA

4. pchor. Rafał SADOWSKI

5. pchor. Dawid PIANKA

6. Igor FORMELLA

Osoby zaproszone z głosem doradczym:

1. dr Zdzisław KOPACZ, prof. AMW

2. dr inż. kpt. ż.w. Andrzej KRÓLIKOWSKI, prof. AMW

3. dr inż. Wacław MORGAŚ, prof. AMW

 

KOMPETENCJE RADY WYDZIAŁU OKREŚLA STATUT UCZELNI, ZGODNIE Z:

ustawą z dnia 27 lipca 2005r. prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
ustawą z nia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2003r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.).

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Reprezentanci wydziału w senacie AMW

1. kmdr dr hab. inż. Tomasz PRACZYK, prof AMW

2. kmdr dr hab. inż. Mariusz WĄŻ

3. kmdr por. dr inż. Adam CICHOCKI

4. kmdr dr hab. inż. Waldemar MIRONIUK, prof. AMW

5. kmdr por. dr hab. inż. Krzysztof NAUS

6 kmdr por. dr inż. Artur CYWIŃSKI