Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Decyzje dziekana WNiUO

2016 ROK

D 52/2016 z dnia 23.02.2016 w sprawie harmonogramu sesji i obron dla studentów cywilnych ostatnich semestrów studiów

 

2015 ROK

D 71 z dnia 10.02.2015 w sprawie wytycznych dla autorów prac dyplomowych wykonywanych na WNiUO

D 82 z dnia 23.02.2015 w sprawie zmiany liczebności grup szkolnych w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

D 134 z dnia 23.03.2015 w sprawie odwołania decyzji nr 99/2015 z dnia 02.03.2015

D 246 z dnia 10.04.2015 w sprawie powołania Wydzaiłowego Zespołu Jakości Kształcenia

 

2014 ROK

D 369 z dnia 05.06.2014 w sprawie wyboru specjalności na kierunku informatyka przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia - grupa szkolna 125NCI

D 371z dnia 12.06.2014 w sprawie powołania wydziałowego zespołu jakości i kształcenia

D 427 z dnia 27.08.2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku Nawigacji. Załącznik

D 487 z dnia 01.10.2014 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów

D 486 z dnia 01.10.2014 w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

D 486A z dnia 01.10.2014 w sprawie ustalenia liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

D 583 z dnia 22.10.2014 w sprawie ustalenia grup szkolnych dla studentów przyjętych w trybie dodatkowej rekrutacji w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

 

2013 ROK

D 208 z dnia 15.04.2013 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na r.a.2013/2014 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej
D 367 z dnia 16.07.2013 w sprawie ponownego wyboru specjalności dla grupy 101NC
D 364 z dnia 16.07.2013 w sprawie wyboru przedmiotów fakultatywnych na rok akademicki 2013/2014 w grupie szkolnej 115NCI
D 365 z dnia 16.07.2013 w sprawie wyboru wariantu studiów przez studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 121NC
D 366 z dnia 16.07.2013 w sprawie wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów stacjonarnych studiów I stopnia – grupa szkolna 111NC
D 378 z dnia 20.09.2013 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na rok akademicki 2013/2014
D 431 z dnia 01.10.2013 w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w roku akademickim 2013/2014
D 432 z dnia 01.10.2013 w sprawie wyznaczania opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów
D 516 z dnia 28.10.2013 w sprawie zatwierdzenia regulaminu praktyk na kierunku Informatyka
D 518 z dnia 28.10.2013 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej

 

2012 ROK

D 35a z dnia 20.03.2012 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
D 151 z dnia 11.05.2012 w sprawie zasad realizacji, nadzoru i zaliczania praktyk morskich studentów WNiUO
D 161 z dnia 02.07.2012 w sprawie wyboru specjalności w grupie szkolnej 101NC
D 172 z dnia 25.09.2012 w sprawie liczebności grup szkolnych w roku akademickim 2012/2013

 

2011 ROK

D 51 z dnia 01.03.2011 w sprawie ogłoszenia godzin dziekańskich
D 109 z dnia 28.03.2011 w sprawie grup szkolnych 101NC oraz 105NCI
D 110 z dnia 28.03.2011 w sprawie grupy szkolnej 101NC_A oraz 101NC_B

 

2010 ROK
D 1 z dnia 08.01.2010 w sprawie egzaminu komisyjnego z języka angielskiego
D 8 z dnia 27.01.2010 w sprawie wyboru wariantu studiów - gr.szkol.091NC
D 9 z dnia 27.01.2010 w sprawie wyboru wariantu studiów - gr.szkol.095NCI
D 10 z dnia 27.01.2010 w sprawie wyboru wariantu studiów - gr.szkol.096NCO
D 11 z dnia 27.01.2010 w sprawie wyboru wariantu studiów - gr. szkol. 081NI
D 16 z dnia 08.02.2010 w sprawie powołania zespołu ds przygotowania wniosko do MNiSW
D 89 z dnia 09.04.2010 w sprawie egzaminu komisyjnego z fizyki dla grup 091NC i 096NCO
D 125 z dnia 18.05.2010 w sprawie powołania komisji do egzaminu dyplomowego
D 126 z dnia 18.05.2010 w sprawie wyboru wariantu studiów przez studentów I roku stac. studiów I stop.– gr. szk. 100NC
D 144 z dnia 27.05.2010 w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
D 151 z dnia 10.06.2010 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla kursów kwalifikacyjnych na stanowisko por. i kpt.
D 157 z dnia 21.06.2010 w sprawie powołania komisji do egzaminu dyplomowego
D 183 z dnia 28.06.2010 w sprawie powołania komisji do egzaminu dyplomowego
D 184 z dnia 10.08.2010 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko wykładowców
D 190 z dnia 26.08.2010 w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko adiunkta
D 191 z dnia 30.08.2010 w sprawie wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów pierwszego roku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia- grupa szkolna 091NC
D 192 z dnia 30.08.2010 w sprawie wyboru specjalności na kierunku nawigacja przez studentów pierwszego roku niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia- grupa szkolna 091NI
D 193 z dnia 30.08.2010 w sprawie wyboru przedmiotów fakultatywnych na rok akademicki 2010/2011 i 2011/2012 grupie szkolnej 084NI
D 194 z dnia 20.09.2010 w sprawie przedłużenia terminu rekrutacji
D 195 z dnia 01.10.2010 w sprawie zakończenia rekrutacji na studia cywilne w r.a. 2010/2011 na WNiUO
D 196 z dnia 06.10.2010 w sprawie wyznaczenia opiekunów studenckich grup szkolnych na kierunkach studiów
D 202 z dnia 20.10.2010 w sprawie powołania członków Wydziałowej Komisji Stypendialnej
D 203 z dnia 22.10.2010 w sprawie wyznaczenia nowego terminu zaliczeń semestru letniego 2009/2010
D 219 z dnia 03.11.2010 w sprawie egzaminu komisyjnego z matematyki
D 220 z dnia 04.11.2010 w sprawie egzaminu komisyjnego z uzbrojenia broni podowdnej


2009 ROK

D 2 z dnia 09.01.2009 w sprawie upoważnienia prodziekana Janusza Grabasa
D 14 z dnia 20.02.2009 w sprawie połączenia grup szkolnych wojskowych
D 15 z dnia 23.02.2009 w sprawie połączenia grup szkolnych cywilnych
D 22 z dnia 23.03.2009 w sprawie egzaminu komisyjnego fizyki
D 30 z dnia 14.05.2009 w sprawie egzaminu komisyjnego z fizyki
D 32 z dnia 18.05.2009 w sprawie wyboru wariantu studiów
D 33 z dnia 22.05.2009 w sprawie powołania WKR
D 53 z dnia 01.06.2009 w sprawie odwołania wydziałowego pełnomocnika ds. ECTS
D 68 z dnia 24.06.2009 w sprawie wyboru specjalności gr szkolnej 081NC
D 72 z dnia 30.06.2009 w sprawie wyboru specjalności gr szkolnej 081NI
D 73 z dnia 30.06.2009 w sprawie wyboru przedmiotów fakultatywnych na r.a. 2009/2010 w gr. szk. 085NCI
D 80 z dnia 31.07.2009 w sprawie zasad realizacji,nadzoru i oceny praktyk morskich na WNiUO
D 82 z dnia 10.09.2009 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Informatyka
D 83 z dnia 10.09.2009 w sprawie zmian w planach studiów na kierunku Oceanotechnika
D 84 z dnia 07.10.2009 w sprawie powołania opiekunów kierunków
D 92 z dnia 16.10.2009 w sprawie powołania członków WKS oraz OKS
D 133 z dnia 04.12.2009 w sprawie wykładu otwartego prof. Michela Kowalewskiego
D 165 z dnia 22.12.2009 w sprawie egzaminu komisyjnego z przedmiotu Nawigacja I


2008 ROK

D 32 z dnia 25.09.2008 w sprawie wyznaczenia opiekunów studenckich gr. szkol. na kierunkach studiów
D 36 z dnia 09.10.2008 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej
D 46 z dnia 07.11.2008 w sprawie realizacji zajęć specjalistycznych na kierunku nawigacja
D 48 z dnia 18.11.2008 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
D 55 z dnia 12.12.2008 w sprawie powołania dodatkowego posiedzenia WKR