Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (058) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

GODZINY REKTORSKIE

W związku z Gdyńskim Festiwalem DELFINALIA 2017 odbywającym się w dniach
25-27.05.2017 godziny rektorskie zostały ogłoszone dnia 26.05.2017 (piątek)
od 7 h lekcyjnej (tj. od 13.20)
dla studentów cywilnych i wojskowych (za wyjątkiem studentów zagranicznych).

Godziny rektorskie nie dotyczą również studentów, którzy uczestniczą w zajęciach w ramach STANAG 6001 i STCW (gr. 151 NC_B1 ma kurs ECDIS w tym czasie).