Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794, 261 262 752

fax.: (058) 625 38 83

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Grupa 151NC - powtarzanie matematyki

Dla grupy powtarzającej matematykę wyznaczono następujące terminy:

25.02.   godz. 1-3

11.03.   godz. 1-3

18.03.   godz. 1-4

19.03.   godz. 7-9

25.03.   godz. 1-4

26.03.   godz. 3-6

01.04.   godz. 1-3

02.04.   godz. 4-7

09.04.   godz. 3-6

23.04.   godz. 4-7

06.05.   godz. 7-9

07.05.   godz. 1-4

13.05.   godz. 1-4

14.05.   godz. 1-4

21.05.   godz. 5-7

27.05.   godz. 2-4

28.05.   godz. 2-4

03.06.   godz. 7-9

04.06.   godz. 1-4

10.06.   godz. 7-8

17.06.   godz. 5-8

18.06.   godz. 1-2