Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wyniki

 Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta AMW nr 34 z dnia 09.08.2013 w sprawie: organizacji procesu kształcenia i szkolenia w AMW nie uruchamia się kierunków studiów, na których liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji wynosi mniej niż 25 osób. W związku z tym w roku akademickim 2016/2017 nie utworzono grupy szkolnej na studiach niestacjonarnych I stopnia na  kierunku Nawigacja

Lista kandydatów nieprzyjętych na kierunek Nawigacja studia niestacjonarne I stopnia

 

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DODATKOWEJ NA STUDIA CYWILNE:

REKRUTACJA DODATKOWA: Lista kandydatów przyjętych 19.09.2016 r. na studia stacjonarne I stopnia kierunek: Nawigacja 

 

 

 

 

   WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE:

Lista kandydatów przyjętych 08.08.2016 r. na studia stacjonarne I stopnia
kierunek: Nawigacja

 

Lista osób przyjętych na

 

   Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

   Kierunek: nawigacja (studia wojskowe)

 

   ZYMKOWSKI Tomasz

   KLEPARSKI Marcin

   ŻEJMO Alicja

   MENDYKA Kacper

   STEFANOWICZ Michał

   SORDYL Jan

   TARNICKA Emilia

   BARSKI Jakub

   WELENC Kamil

   TRZASKA Łukasz

   EWERTOWSKI Kamil

   ROKITA Krzysztof

   OGÓREK Bartosz

   ZIELIŃSKI Adam

   ZYSKOWSKI Hubert

   GOŚCIŃSKI Wojciech

   GOLISZEWSKI Damian

   MOKOSA Krzysztof

   WOŹNIAK Adam

   LIPSKI Konrad

   

    *) W przypadku zwiększenia limitu miejsc, pozostałe osoby zostaną przyjęte według ilości punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego oraz deklarowanego kierunku studiów.

 

   LISTA REZERWOWA

   Kierunek: nawigacja (studia wojskowe)

 

   LEŚNIAK Bartłomiej

   ŚWIĄTEK Katarzyna

   KACZMARCZYK Jakub

   PAWŁOWSKI Damian

   PAŁASZ Karolina