Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Wyniki

Zgodnie z decyzją Rektora-Komendanta AMW nr 34 z dnia 09.08.2013 w sprawie: organizacji procesu kształcenia i szkolenia w AMW nie uruchamia się kierunków studiów, na których liczba kandydatów spełniających warunki rekrutacji wynosi mniej niż 25 osób. W związku z tym w roku akademickim 2016/2017 nie utworzono grupy szkolnej na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku Informatyka.

Lista kandydatów nieprzyjętych na kierunek Informatyka studia niestacjonarne I stopnia

 

 

 

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DODATKOWEJ NA STUDIA CYWILNE:

REKRUTACJA DODATKOWA: Lista kandydatów przyjętych 19.09.2016 r. na studia stacjonarne I stopnia kierunek: Informatyka

 

 

  

WYNIKI REKRUTACJI NA STUDIA CYWILNE: 

Lista kandydatów przyjętych 08.08.2016r. na studia stacjonarne I stopnia
kierunek: Informatyka

 

 

 Lista osób przyjętych na

 

   Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego

   Kierunek: informatyka (studia wojskowe)

 

   KIERZNIKIEWICZ Mateusz

   PIEKARCZYK Marcin

   KUBRYN Michał

   PURCZYŃSKI Damian

   KRUSZELNICKI Kamil

   ŁAŚKO Karol

   KOBIAŁKA Igor

   OSTOJA-LNISKA Beata

   CIRZNIEWSKA Kaja

   FIGURSKI Sebastian

 

 *) W przypadku zwiększenia limitu miejsc, pozostałe osoby zostaną przyjęte według ilości punktów uzyskanych podczas postępowania rekrutacyjnego oraz deklarowanego kierunku studiów.

 

   LISTA REZERWOWA

   Kierunek: informatyka (studia wojskowe)

 

   DZIURKIEWICZ Mateusz

   PIÓRKOWSKI Przemysław

   HORBIK Michał

   ZBARADZKI Kamil

   LEKAN Konrad