Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Informatyka

 ROZKŁADY ZAJĘĆ SEMESTR LETNI 2016/2017

 

GODZINY ZAJĘĆ

 PODZIAŁ STUDENTÓW DO GRUP JĘZYKOWYCH ZNAJDUJE SIĘ W INFORMACJI DLA STUDENTÓW W ZAKŁADCE STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH 

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA

I ROK - aktualizacja 21.02.2017

165NCI_A1                       

165NCI_A2

165NCI_B1 - aktualizacja 27.02.

165NCI_B2

Listy studentów - podział na grupy <<tutaj>>

II ROK 

155NCI_A                          

155NCI_B

III ROK -

145NCI_A                      

145NCI_B