Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Karty przedmiotów Nawigacja II stopnia

 

 Studia stacjonarne: Studia niestacjonarne:

 

1. Przedmioty ogólnouczelniane

BHP

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Ochrona własności intelektualnej

Etyka działania

1. Przedmioty ogólnouczelniane 

BHP

Język angielski

Wychowanie fizyczne

Ochrona własności intelektualnej

Etyka działania

2. Przedmioty podstawowe

Metody opracowania danych

Matematyka stosowana

Meteorologia i oceanografia

Urządzenia nawigacyjne

Informatyka

Systemy nawigacyjne

Inżynieria bezpieczeństwa nawigacji

Infrastruktura nawigacyjna

Zarządzanie systemami transportowymi

Astronawigacja

Automatyzacja nawigacji

Ochrona środowiska morskiego

2. Przedmioty podstawowe

Metody opracowania danych

Matematyka stosowana

Meteorologia i oceanografia

Urządzenia nawigacyjne

Informatyka

Systemy nawigacyjne

Inżynieria bezpieczeństwa nawigacji

Infrastruktura nawigacyjna

Zarządzanie systemami transportowymi

Astronawigacja

Automatyzacja nawigacji

Ochrona środowiska morskiego

 

3. Treści specjalistyczne

Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie

Nawigacyjne planowanie podróży

Bezpieczeństwo na statku

Manewrowanie statkiem

Zarządzanie jednostką pływającą

Budowakadłuba, stateczność i niezatapialność jednostki

Przewozy morskie

Prawo i ubezpieczenia morskie

Łączność morska

Siłownie okrętowe 

3. Treści specjalistyczne

Bezpieczeństwo nawigacji i ratownictwo morskie

Nawigacyjne planowanie podróży

Bezpieczeństwo na statku

Manewrowanie statkiem

Zarządzanie jednostką pływającą

Budowakadłuba, stateczność i niezatapialność jednostki

Przewozy morskie

Prawo i ubezpieczenia morskie

Łączność morska

Siłownie okrętowe

4. Praca dyplomowa

 Przygotowanie pracy

 

4. Praca dyplomowa

Przygotowanie pracy