Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Plan studiów

Kandydaci na Ż.Z. (Podchorążowie):

- Eksploatacja okrętowych systemów pokładowych

Studia cywilne - Nawigacja:

Hydrografia i systemy informacji przestrzennej

Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim

Nadzór i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich

Nawigacyjna obsługa sektora offshore

- Eksploatacja statku morskiego

 

Grupy 121NC i 131NC

Program Kształcenia I stopnia 2012-2013 i 2013-2014

Program Kształcenia II stopnia 2012-2013 i 2013-2014

 

Grupa 141 NC

Program Kształcenia I stopnia 2014-2015

Program Kształcenia II stopnia 2014-2015