Kontakt

ul. Śmidowicza 69
81-127 Gdynia

 

Kierownik dziekanatu

tel.: 261 262 794

i.wenclewska@amw.gdynia.pl

 

Dziekanat

tel.: 261 262 610

k.sliwinska@amw.gdynia.pl

d.solkiewicz@amw.gdynia.pl

d.nike@amw.gdynia.pl

 

Prodziekan
ds. kształcenia i studenckich

tel.: 261 262 877, 261 262 945

p.bekier@amw.gdynia.pl

 

Karty przedmiotów studia I stopnia

Studia stacjonarne :

Studia niestacjonarne :

1. Przedmioty wspólne na specjalnościach:

1.1 Przedmioty ogólnouczelniane:

 Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynieryjnej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wychowanie fizyczne

Elektronika i elektrotechnika

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Język angielski

Podstawy zarządzania i organizacji

Podstawy prawa

Automatyka

Podstawy ekonomii

Etyka działania

Ochrona własności intelektualnej

1.2 Przedmioty podstawowe:

Ochrona środowiska morskiego 

Wiedza okrętowa

Nawigacja I

Łączność morska

Meteorologia

Przewozy morskie

Budowa i stateczność jednostki pływającej

MPDM

Urządzenia nawigacyjne

Systemy satelitarne w nawigacji

Nawigacja II

Astronawigacja

Systemy transportowe

Eksploatacja technicznych środków transportu

Systemy informacji przestrzennej

Bezpieczeństwo nawigacji

Ratownictwo morskie

Oceanografia

Siłownie

Prawo i ubezpieczenia morskie

Manewrowanie jednostką pływającą

 

1.3 Praca dyplomowa:

Przygotowanie pracy dyplomowej

 

1.1 Przedmioty ogólnouczelniane:

Podstawy konstrukcji maszyn i grafiki inżynieryjnej

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Wychowanie fizyczne

Elektronika i elektrotechnika

Fizyka

Informatyka

Matematyka

Język angielski

Podstawy zarządzania i organizacji

Podstawy prawa

Automatyka

Podstawy ekonomii

Etyka działania

Ochrona własności intelektualnej

1.2 Przedmioty podstawowe:

 Ochrona środowiska morskiego

Wiedza okrętowa

Nawigacja I

Łączność morska

Meteorologia

Przewozy morskie

Budowa i stateczność jednostki pływającej

MPDM

Urządzenia nawigacyjne

Urządzenia satelitarne w nawigacji

Nawigacja II

Astronawigacja

Systemy transportowe

Eksploatacja technicznych środków transportowych

Systemy informacji przestrzennej

Bezpieczeństwo nawigacji

Ratownictwo morskie

Oceanografia

Siłownie

Prawo i ubezpieczenia morskie

Manewrowanie jednostką pływającą

 

1.3 Praca dyplomowa:

Przygotowanie pracy dyplomowej

 

 2. Przedmioty na specjalnościach:

 

 2.1 Hydrografia i systemy informacji przestrzennej

Hydrografia morska

Przyrządy i systemy pomiarowe

Geoinformatyka

Przybrzeżne prace hydrograficzne

Pomiary hydrograficzne

 2.2 Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim

 Osłona nawigacyjno hydrograficzna działalności ludzkiej na morzu

Systemy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi

Systemy monitorowania żeglugi i wymiany informacji bezpieczeństwa

Zarządzanie bezpieczeństwem morskim

Ochrona statku i obiektów lądowych
 

 2.1 Hydrografia i systemy informacji przestrzennej

Hydrografia morska

Przyrządy i systemy pomiarowe

Geoinformatyka

Przybrzeżne prace hydrograficzne

Pomiary hydrograficzne

2.2 Nawigacja i zarządzanie bezpieczeństwem morskim

 

 Osłona nawigacyjno hydrograficzna działalności ludzkiej na morzu

 

Systemy bezpieczeństwa i ochrony żeglugi

 

Systemy monitorowania żeglugi i wymiany informacji bezpieczeństwa

 

Zarządzanie bezpieczeństwem morskim

Ochrona statku i obiektów lądowych