INAUGURACJA WNIUO

INFORMACJA DLA STUDENTÓW NOWO PRZYJĘTYCH

 Przedsięwzięcia, w których musicie wziąć udział w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim 2017/2018 to:

  1. Uroczysta Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego odbędzie się 04.10.2017 r. o godz. 12:00
  2. Szkolenie Samorządu Studenckiego od godz. 8:00 do godz. 9:00
  3. Szkolenie Biblioteczne – od godz. 9:00 do godz. 11:00
  4. Szkolenie BHP – od godz. 14:00 do godz. 16:00

    Inauguracja roku akademickiego odbędzie się w Audytorium Biblioteki Głównej AMW .

Szkolenia wymienione w pkt. 2; 3 odbędą się przed inauguracją wydziałową w Auli im. Króla Zygmunta II Augusta natomiast szkolenie wymienione w pkt. 4 (Szkolenie BHP) odbędzie się
w Audytorium Biblioteki Głównej AMW po inauguracji wydziałowej.

Wyżej wymienione szkolenia są obowiązkowymi składnikami rozkładów zajęć.

Rozkłady zajęć zostaną upowszechnione na stronie internetowej Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego w terminie późniejszym.