Harmonogram roku akademickiego

Rok akademicki 2019/2020 rozpoczyna się 1 października 2019 r. i trwa do 30 września 2020 r.

Na cywilnych kierunkach studiów w roku akademickim 2019/2020:

 1. Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym odbywać się będą w następujących terminach:
  • od 2 października do 20 grudnia 2019 r.;
  • od 7 do 26 stycznia 2020 r.
 2. Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim odbywać się będą w następujących terminach:
  • od 10 lutego do 9 kwietnia 2020 r.;
  • od 16 kwietnia do 14 czerwca 2020 r.
 3. Podstawowe sesje egzaminacyjne odbywać się będą w następujących terminach:
  • w semestrze zimowym: od 27 stycznia do 9 lutego 2020 r.;
  • w semestrze letnim od: 15 do 28 czerwca 2020 r.
 4. Poprawkowe sesje egzaminacyjne odbywać się będą w następujących terminach:
  • w semestrze zimowym: od 10 do 29 lutego 2020 r.;
  • w semestrze letnim: od 7 do 30 września 2020 r . z zastrzeżeniem punktu poniżej;
  • dla ostatniego semestru studiów przypadającego na semestr letni: od 29 czerwca do 15 lipca 2020 r.;
 5. Dniami wolnymi od zajęć są:
  • 2 i 3 listopada 2019 r;
  • zimowa przerwa świąteczna od 21 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.;
  • wiosenna przerwa świąteczna od 10 do 15 kwietnia 2020 r.;
  • 2 maja 2020 r.;
  • przerwa wakacyjna od 29 czerwca do 6 września 2020 r.

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2019/2020: