Harmonogram roku akademickiego

1. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 1 października 2018 r. i trwa do 30 września 2019 r.

2. Na cywilnych kierunkach studiów w roku akademickim 2018/2019:

1) zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym odbywać się będą w następujących terminach:

a) od 2 października do 21 grudnia 2018 r.;

b) od 7 do 27 stycznia 2019 r.;

2) zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim odbywać się będą w następujących terminach:

a) od 11 lutego do 18 kwietnia 2019 r.;

b) od 24 kwietnia do 16 czerwca 2019 r.;

3) podstawowe sesje egzaminacyjne odbywać się będą w następujących terminach:

a) w semestrze zimowym: od 28 stycznia do 10 lutego 2019 r.;

b) w semestrze letnim od: 17 do 28 czerwca 2019 r.;

4) poprawkowe sesje egzaminacyjne odbywać się będą w następujących terminach:

a) w semestrze zimowym: od 11 lutego do 8 marca 2019 r.;

b) w semestrze letnim: od 9 września do 11 października 2019 r . z zastrzeżeniem lit. c;

c) dla ostatniego semestru studiów przypadającego na semestr letni: od 29 czerwca do 14 lipca 2019 r.;

5) dniami wolnymi od zajęć są:

a) 3 i 4 listopada 2018 r;

b) zimowa przerwa świąteczna od 22 grudnia 2018 r. do 6 stycznia 2019 r.;

c) wiosenna przerwa świąteczna od 19 do 23 kwietnia 2019 r.;

d) 4 i 5 maja 2019 r.;

e) przerwa wakacyjna od 29 czerwca do 8 września 2019 r.

 

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2018/2019

Przewiń do góry