WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Harmonogram roku akademickiego

1. Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się 2 października 2018 r. i trwa do 16 czerwca 2019 r.

2.

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2017/2018 w formie graficznej