WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Harmonogram roku akademickiego

1. Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się 1 października 2017 r. i trwa do 30 września 2018 r.

2. Ogólna liczba dni, w których prowadzone są w Akademii zajęcia dydaktyczne wynosi 210.

3. Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbędzie się 29 września 2017 r.

 

Na cywilnych kierunkach studiów w roku akademickim 2017/2018:

1) zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym odbywać się będą w następujących terminach:

a) od 3 października do 22 grudnia 2017 r.,

b) od 4 do 28 stycznia 2018 r.

2) zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim odbywać się będą w następujących terminach:

a) od 12 lutego do 29 marca 2018 r.,

b) od 4 kwietnia do 15 czerwca 2018 r.

3) podstawowe sesje egzaminacyjne odbywać się będą w następujących terminach:

a) w semestrze zimowym: od 29 stycznia do 11 lutego 2018 r.,

b) w semestrze letnim: od 16 czerwca do 29 czerwca 2018 r.

4) poprawkowe sesje egzaminacyjne odbywać się będą w następujących terminach:

a) w semestrze zimowym: od 12 lutego do 15 marca 2018 r.,

b) w semestrze letnim: od 10 września do 15 października 2018 r., z zastrzeżeniem lit. c,

c) dla ostatniego semestru studiów przypadającego na semestr letni: od 30 czerwca do 15 lipca 2018 r.

5) dniami wolnymi od zajęć są:

a) zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia 2017 r. do 3 stycznia 2018 r.,

b) wiosenna przerwa świąteczna od 30 marca do 3 kwietnia 2018 r.,

c) przerwa wakacyjna od 30 czerwca do 9 września 2018 r.

 

Ustala się dni dodatkowo wolne do dyspozycji Rektora-Komendanta (na studiach stacjonarnych):

a) w roku 2017: 13 października, 2 i 3 listopada, 1 grudnia,

b) w roku 2018: 30 kwietnia, 2 i 4 maja, 1 czerwca.

 

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2017/2018 w formie graficznej