WITAMY NA STRONIE WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ w GDYNI

Harmonogram rekrutacji podstawowej

Rozpoczęcie rekrutacji podstawowej (w tym uruchomienie rejestracji elektronicznej)
4 czerwca 2018 r.

Zakończenie rekrutacji podstawowej
06 lipca 2018 r.

Składanie dokumentów
Biblioteka Główna AMW, 09 – 12.07.2018 r., w godz. 0900 – 1500

Ogłoszenie listy przyjętych
18.07.2018 r.

>> więcej informacji <<