Harmonogram rekrutacji dodatkowej

Harmonogram rekrutacji dodatkowej na studia cywilne na kierunku nawigacja na rok akademicki 2021/2022:
Zostanie ogłoszony w przypadku niewykorzystania limitu miejsc w rekrutacji podstawowej.