Grupa 165NCI

Uwaga z nowym rokiem akademickim uległ zmianie przydział do grup wraz z nazewnictwem: grupa 165 NCI na grupę 165 IC.

Nowy podział grup <<tutaj>>