Grupa 161 NC

Uwaga z nowym rokiem akademickim uległ zmianie przydział grup <<tutaj>>